On-line konfigurátory

Produkt byl přidán do nákupního košíku

REVIZE REGÁLŮ

Naše firma provádí podle zákonných předpisů ČR kontroly skladovacích zařízení - revize regálů. Svěřte nám kontrolu Vašich regálů a nemusíte se bát, že Vám zboží spadne na hlavu!

PROČ DĚLAT REVIZI:

1) V souladu s vládním nařízením č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2. má být kontrola skladovacích zařízení prováděna nejméně jedenkrát ročně.

2) Je potřeba předcházet haváriím v případě kolizí s manipulační technikou, v případě neodborného zásahu, v případě nešetrného zacházení a nedbalé péče personálu.

3) Pravidelné revize jsou požadované, pokud se ucházíte o certifikát ISO, apod.

4) Plnění revize je kontrolováno inspekcí bezpečnosti práce v návaznosti na:

 • § 101 a §102, Zákoníku práce č. 262/2006 „prevence rizik a předcházení pracovním úrazům"
 • § 3, Nařízení vlády č. 101/2005 „podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí"
 • § 4, Nařízení vlády č. 378/2001 „bližší požadavky na používání technických zařízení"

REVIZE PROBÍHÁ V SOULADU:

1) s normou ČSN 26 9030:1998 „Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování"

2) s normou FEM 10.3.01 „Tolerance a deformace"

3) s normou FEM 10.2.04 „Doporučení pro bezpečné užívání statických regálových systémů"

REVIZE OBNÁŠÍ TENTO BALÍČEK ÚKONŮ:

 • doprava revizního technika na místo
 • kontrola stability, kontrola nenarušenosti profilů stojin a nosných částí
 • kontrola šroubových spojů, zavětrování rámů, ochranných prvků, ochranných sítí a zábradlí
 • kontrola zakládání manipulačních jednotek do regálů a přetěžování regálů
 • kontrola technických štítků a nosností
 • vystavení revizní zprávy 
 • zkontrolování a doplnění provozní dokumentace regálového systému

DÁLE JSME SCHOPNI ZAJISTIT:

 • dodání vadných dílů
 • výměnu / opravu vadných dílů
 • dodání nosnostních štítků
 • vytvoření místního provozního předpisu u zařízení, kde není znám výrobce a dokumentace chybí
 • tvorba výkresové dokumentace ve formátu pro AutoCAD
 • optimalizace skladu, plynutí materiálu, organizace ve skladu
 • možnost expresní revize již do několika dnů po celé ČR
 • více info na e-mail: info@profiregaly.cz